Kontakt

Właściciel serwisu:
JPP Group Sp. z o.o.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Kapitał zakładowy: 20.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000393388
REGON: 144078281
NIP: 113-284-44-22
e-mail: admin@KontraktyStrategicznie.pl

W przypadku problemów z dostępem do serwisu lub z jego działaniem prosimy kontaktować się z administratorem. Pod ten adres można nadsyłać również uwagi dotyczące działania serwisu, jak również propozycje na jego rozwój i usprawnienie.

Administrator KontraktyStrategicznie.pl
admin@KontraktyStrategicznie.pl

W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres:
biuro@KontraktyStrategicznie.pl